Kontakt

 

Wydawca

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

pl. Hołdu Pruskiego 8

70-550 Szczecin

www.rpo.wzp.pl

 

Realizacja

Smartlink Sp. z o.o.

ul. Zjazd 2/4

60-653 Poznań

www.smartlink.pl

e-biuletyn Informacyjny RPOWZ wydawany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego