Siedem lat dla regionu


W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 zrealizowano 1701 projektów o łącznej wartości ponad 6,3 mld zł. Suma dofinansowania z Funduszy Europejskich wyniosła 52,8% wartości projektów, czyli ponad 3,3 mld zł.