Przyjaciel młodych przedsiębiorców

Wśród przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego, którzy otrzymali wsparcie w ramach instrumentu finansowego JEREMIE, znaczącą część stanowią start-upy. Miarą ich sukcesu jest zdobywanie nowych klientów, zatrudnianie kolejnych pracowników i ekspansja na zagraniczne rynki. To właśnie oni są najlepszą wizytówką skuteczności instrumentów finansowych.

Jednym z podmiotów oferujących wsparcie kapitałowe młodym przedsiębiorcom w ramach Inicjatywy JEREMIE jest fundusz IQ Pomerania. Inwestuje on – na poziomie seed, start-up oraz early-stage – w projekty i firmy, które prowadzą lub zamierzają rozpocząć swoją działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz do tej pory nie korzystały z pomocy unijnej. Selekcja projektów oparta jest przede wszystkim na dokładnej analizie modelu biznesowego oraz ocenie potencjału przedsięwzięcia.

– Przyglądamy się spółkom, sprawdzamy, jakie mają plany i czy model biznesowy przystaje do realiów rynkowych. Zrobiliśmy do tej pory 12 wejść kapitałowych, a w planach mamy około 20. Wszystkie to start-upy, które już powstały albo dopiero dzięki współpracy z nami klaruje się forma ich działania. Nie mamy ograniczenia co do branż, co jest dużym plusem w procesie weryfikacji interesujących pomysłów obecnych na rynku. Mamy kilka start-upów typowo informatycznych, ale część to telemedycyna czy pomysły związane z branżą morską – wyjaśnia Szymon Klimas, prezes zarządu IQ Pomerania. Fundusz zainwestował w start-upy ponad 800 tys. zł. Pierwsze z nich już zaczynają przynosić dochody. Do kilku projektów znaleziono współinwestorów, co świadczy o tym, że pomysły młodych przedsiębiorców budzą zainteresowanie.

 

Etapy inwestowania w innowacyjne firmy •	Seed – finansowanie działań poprzedzających założenie firmy: wskazanie, czy i jaki firma posiada potencjał na skomercjalizowanie pomysłu i osiągnięcie zadowalających zysków •	Start-up – finansowanie działań związanych z zaistnieniem firmy na rynku: stworzenie bazy produkcyjnej, struktury organizacyjnej (w tym rekrutacja pracowników) oraz pierwsze działania marketingowe  •	Early-stage – finansowanie działań związanych z budowaniem silnej pozycji rynkowej firmy: rozbudowa zdolności produkcyjnych, dalsza rekrutacja pracowników, budowanie i rozszerzanie sieci sprzedaży.

 

Wsparcie dla debiutantów

Bez pieniędzy nie można rozkręcić biznesu, a banki niestety nie zawsze przychylnie ustosunkowują się do wniosków młodych przedsiębiorców. Ci, którym udało się osiągnąć sukces dzięki środkom z Inicjatywy JEREMIE, polecają debiutantom korzystanie z tego funduszu. Do niedawna nikomu nieznani, dzisiaj sami mogą być stawiani za wzór.

Firma 4Tech powstała w 2014 r. Założeniem było stworzenie marki, która przyniesie dumę miastu Koszalin. Przedsiębiorcy zajęli się produkcją okien i stolarki okiennej. Pożyczka pozwoliła im na uatrakcyjnienie oferty. Dzięki wypracowanym zyskom spółka poszerzyła zakres prac i poza oknami zajmuje się także wytwarzaniem hal namiotowych. – Nasze obroty zwiększyły się i bez żadnych problemów pozyskujemy klientów na zagranicznych rynkach: w Belgii, Francji czy Niemczech. Firma zatrudnia obecnie prawie 50 osób i jest to bardzo dynamiczny wzrost. Współpracujące z nami ekipy monterskie to dodatkowe 20 osób. Marzyliśmy o małej, skromnej firmie, a tymczasem urosło z tego spore przedsiębiorstwo, co oczywiście bardzo nas cieszy, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość i snuć dalsze plany rozwoju – wyjaśnia Damian Martusewicz, członek zarządu 4Tech.

Marta Scheibe, prezes zarządu firmy Klasomat, z kolei skorzystała ze wsparcia instrumentu kapitałowego. – Pod koniec 2015 r. zainicjowaliśmy przygotowania do uruchomienia projektu Klasomat. Rozpoczęły się poszukiwania inwestorów i tak natrafiliśmy na JEREMIE. Pomysł spodobał się i podjęliśmy współpracę z funduszem IQ Pomerania. W kwietniu tego roku podpisaliśmy umowę, we wrześniu Klasomat wystartował – mówi Marta Scheibe. Klasomat to w pełni elastyczny system do zbierania i monitorowania składek pieniężnych na dowolne cele, np. wycieczki klasowe czy spotkania z przyjaciółmi. – Uruchomienie tego systemu w tak szybkim tempie byłoby niemożliwe bez wsparcia instrumentów finansowych. Pierwsze miesiące działania to duży sukces. Mamy tysiące klientów, a ich liczba z dnia na dzień rośnie. Rejestracja i pobieranie aplikacji jest darmowe, dzięki temu pozyskujemy grono zainteresowanych osób. Jesteśmy już na etapie rozwijania działań marketingowych i promocyjnych – dodaje pani prezes.

 

 

Pomysłów o podobnym potencjalne w województwie zachodniopomorskim jest bardzo dużo. Młodzi przedsiębiorcy rozpoczynający swoją biznesową drogę muszą tylko uwierzyć w powodzenie projektu i skontaktować się z instytucjami pośredniczącymi w dystrybucji środków z Inicjatywy JEREMIE.

Motywacja do działania

– Efekt synergii został osiągnięty. Instrumenty finansowe wypełniły istniejącą lukę i kiedy ktoś nie może dostać dotacji czy kredytu w banku, korzysta ze wsparcia JEREMIE. I – jak pokazuje doświadczenie ostatnich lat – często odnosi spektakularne, biznesowe sukcesy. Cieszymy się, że firm, które możemy stawiać za wzór, jest coraz więcej – mówi Robert Michalski, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego UMWZ.

V Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej – zakończony warsztatami dla przedsiębiorców – był inspirującą przestrzenią dla wszystkich, którzy mają pomysł, ale jeszcze brakuje im odwagi, by go zrealizować. Nowa perspektywa unijna to okazja, by rozwijać działalność, szukać inspiracji i starać się o wsparcie np. z instrumentów finansowych takich jak JEREMIE.

Michał Kaczmarek