III Konwent Marszałków na Pomorzu

Dominującym tematem spotkania w Kołobrzegu były zapowiadane cięcia finansowe na zadania związane z polityką społeczną, jakie ustawowo są zlecane samorządom. Województwo zachodniopomorskie na działalność ośrodków adopcyjnych ma otrzymać niemal 70% mniej pieniędzy niż w roku obecnym, a na świadczenia rodzinne zaledwie 14% niezbędnej kwoty. Podobnie wygląda sytuacja w innych regionach. Zmniejszony budżet będzie oznaczać problemy z finansowaniem wielu jednostek adopcyjnych i groźbę ich likwidacji, a także znaczne opóźnienia w wydawaniu decyzji o przyznaniu świadczeń rodzinnych, m.in. z programu „500+”. Obawy samorządowców budzą również zmiany w ustawie Prawo wodne oraz projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Pomorze Zachodnie przewodniczyło obradom Konwentu Marszałków Województw RP przez całą drugą połowę tego roku. Podczas trzech spotkań udało się wypracować wspólnie ponad 30 stanowisk. Więcej informacji na stronie: konwent.wzp.pl.