Usprawniać, ale nie zamieniać

Na niedawnym posiedzeniu plenarnym Komitetu Regionów, które odbywało się w trakcie Open Days w październiku 2016 r., rozmawialiśmy o przyszłości polityki spójności. Już wtedy Markku Markkula, przewodniczący Komitetu Regionów oraz Corina Creţu, komisarz ds. polityki regionalnej i miejskiej, wyraźnie opowiedzieli się za kontynuacją polityki spójności.

Aktualności

Siła regionów

Polskie regiony już zabrały głos w sprawie przyszłości polityki spójności. W ten sposób stwarzamy sobie realne możliwości wpływu na przebieg i rezultaty tej debaty – mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Siedem lat dla regionu

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 zrealizowano 1701 projektów o łącznej wartości ponad 6,3 mld zł. Suma dofinansowania z Funduszy Europejskich wyniosła 52,8% wartości projektów, czyli ponad 3,3 mld zł.

JEREMIE napędza rozwój

Niektórzy specjaliści nazywają Inicjatywę JEREMIE perpetuum mobile, bo dzięki niej wydawane środki wracają do systemu i mogą ponownie wesprzeć nowe przedsięwzięcia. Województwo zachodniopomorskie jest jednym z liderów wykorzystania pieniędzy w ramach tego instrumentu finansowego. Każda pożyczona złotówka została zainwestowana już trzykrotnie!

Przyjaciel młodych przedsiębiorców

Wśród przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego, którzy otrzymali wsparcie w ramach instrumentu finansowego JEREMIE, znaczącą część stanowią start-upy. Miarą ich sukcesu jest zdobywanie nowych klientów, zatrudnianie kolejnych pracowników i ekspansja na zagraniczne rynki. To właśnie oni są najlepszą wizytówką skuteczności instrumentów finansowych.

Dowiedz się więcej o rewitalizacji

Czasochłonna, kosztowna i wymagająca dobrego przygotowania, przede wszystkim jednak niezbędna – rewitalizacja. To często jedyny sposób na uratowanie zdegradowanych obszarów i poprawę losu mieszkających tam ludzi. Warto dowiedzieć się o niej więcej.

Rozwój poprzez współpracę


Europejski Tydzień Regionów i Miast to największe na świecie spotkanie ekspertów, przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli różnych organizacji, którzy dyskutują na temat rozwoju regionalnego.

Strona dla każdego


Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami to kryterium coraz mocniej brane pod uwagę przy przyznawaniu dofinansowania ze środków unijnych. Musi mieć ona charakter wielowymiarowy oraz uwzględniać potrzeby osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności.

Harmonogram naborów


Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla RPOWZ 2014-2020, styczeń – marzec 2017 r.